top of page

Centralne Ogrzewanie

Ogrzewanie Podłogowe

Instalacje ogrzewania podłogowego pracują przy niskich parametrach, co wpływa na ograniczenie zużycia energii. Oddawanie ciepła przez całą powierzchnię podłogi powoduje subiektywne odczucie, iż temperatura powietrza wnętrza pomieszczenia jest wyższa. Dzięki temu temperaturę tę możemy obniżyć o 1-2 stopnie oszczędzając od 6 do 12 % energii.

purmo2.jpg

Niska temperatura wody zasilającej instalację ogrzewania podłogowego stwarza szerokie możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł ciepła takich jak np. energia słoneczna, pompy ciepła, ciepło odpadowe.Oprócz tego wybór ogrzewania podłogowego umożliwia pełną swobodę urządzania wnętrza, daję nieograniczone możliwości architektoniczne oraz dużą dowolność podziału pomieszczeń  ... więcej

POD

Ogrzewanie Ścienne

Ogrzewanie i chłodzenie ścienne aktywuje nasze ściany i przyczynia się do lepszego rozłożenia ciepła lub chłodu w pomieszczeniu. Pozwala to na zaspokojenie najbardziej wyszukanych życzeń architektów i uzyskanie niespotykanego dotąd efektu grzania i chłodzenia ściennego.

rehau.jpg

Zaletą tego systemu jest równomierne rozłożenie temperatury w pomieszczeniu, w taki sposób, by uzyskać jednorodny profil temperaturowy pomiędzy podłogą  a sufitem dzięki przytulnemu ciepłu pochodzącego ze ścian.  ... więcej

SCI

Ogrzewanie Sufitowe

CLIMASYSTEM  to system, w którego skład wchodzą registry do ogrzewania ściennego lub chłodzenia sufitowego wykonane z PP-R (...) Registry  po zamontowaniu na ścianie przykrywa się tynkiem cementowym lub gipsowym (30-35 mm), istnieje też możliwość montażu pod płytami z karton - gipsu. Naturalnym rozwinięciem tego systemu są registry sufitowe o wymiarach 62,5 x 62,5 cm lub 60 x 60 cm dostosowane do montażu w konstrukcji sufitów powieszanych. Instalacja pracuje na takich parametrach  jak ogrzewanie podłogowe i pozwala uzyskać moc około 100W z 1m2 powierzchni registra.

1.jpg

W skład systemu wchodzi również unikalna metoda mocowania registrów składająca się z szyn i elementów mocujących ... więcej

SUF

Ogrzewanie Grzejnikowe

GRZ
bottom of page