top of page

Odwodnienia, Drenaże

Współpraca z firmami Wavin oraz Pipelife umożliwia nam montaż systemów drenarskich z PVC oraz PP znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed wpływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego w róznorodnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych.

wavin.jpg
pipelife.jpg

 Systemy drenarskie przeznaczone są do budowy różnego rodzaju melioracji wodnych: rolniczych, budowlanych, przy budowei obiektów kubaturowych (hale, domy) tzw. drenaz opaskowy, przy budowie infrastruktury technicznej (wodociągi) tzw. drenaż liniowy, drogowych oraz odwadnianie warstw konstrukcyjnych nawierzcni drogowych jak i obszarów nie umocnionych (pobocza).

Nasze realizacje

bottom of page