top of page

Oczyszczalnie Ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są systemami opartymi o wielokomorowy osadnik gnilny połączony z systemem odprowadzania oczyszczanej wody. Ekopol produkuje dwa rodzaje oczyszczalni.

 

Są montowane tam, gdzie brak centralnej sieci kanalizacyjnej. Do oczyszczalni powinny być doprowadzane ścieki socjalno-bytowe z kuchni, łazienki, wc oraz innych pomieszczeń mieszkalnych.

 

Nie powinny do niej trafiać wody opadowe, powierzchniowe (z dachów, podwórek itp.), woda z basenów i innych zbiorników o objętości większej niż 1 m3 oraz substancje chemiczne.

oczyszczalnie.jpg

Nasze realizacje

bottom of page